institucija

institucija
institucija statusas T sritis Politika apibrėžtis Formalios ir neformalios politinės taisyklės, tradicijos, normos bei simboliai ir viešosios politikos priemonės bei procedūros. Siaurąja prasme apima tik formalias rašytines taisykles. Kartais prilyginama standartinėms veiksmų procedūroms, kurios apibrėžiamos kaip rašytinių ir nerašytinių taisyklių visuma, bet neapima kultūros ir socialinių normų. Dėl termino apibrėžimo nesutariama. Po II pasaulinio karo įsigalėjus biheiviorizmui buvo suprantama kaip organizacija, kurioje formuluojami įvairūs visuomenės grupių interesai ir įtvirtinami viešosios politikos sprendimai. Maždaug 20 a. 9 dešimtmetyje prasidėjus institucijų atgimimui apibrėžimas pasikeitė – institucijas imta suvokti plačiau nei kaip atskiras organizacijas, dažniausiai – kaip visuomenės žaidimo taisykles, kurios žmogaus veiklai suteikia prasminių ryšių. atitikmenys: angl. institution ryšiai: susijęs terminasistorinis institucionalizmas susijęs terminasnaujasis institucionalizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • institucija — institúcija ž DEFINICIJA 1. ustanova, zavod, udruženje, organizacija [državna institucija; zdravstvena institucija; sportska institucija; zabavna institucija] 2. a. značajan, temeljan dio života ili propis neke zajednice [institucija braka;… …   Hrvatski jezični portal

  • institucija — institùcija dkt. Naujà institùcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • institúcija — ž 1. {{001f}}ustanova, zavod, udruženje, organizacija [državna ∼; zdravstvena ∼; sportska ∼; zabavna ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}značajan, temeljan dio života ili propis neke zajednice; uredba, zakon, status [∼ braka; ∼ slobodnih izbora; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • institucija — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Viešoji arba privati organizacija, įkurta tam tikriems visuomenės poreikiams tenkinti. atitikmenys: angl. institution pranc. institution, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • institucija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninės tvarkos forma, žmonių tarpusavio santykių arba santykių su daiktinėmis ir idealiomis būtybėmis tvarkymas tam tikromis teisinėmis taisyklėmis. kilmė lot. institutio – pamokymas… …   Sporto terminų žodynas

  • institúcija — tudi inštitúcija e ž (ú) navadno s prilastkom 1. javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti; ustanova: upravljati, voditi institucijo; gospodarske, izobraževalne, kulturne, vzgojne, znanstvene institucije; institucije… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • inštitucija — ipd. gl. institucija ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • institucija — institùcija sf. (1) DŽ visuomeninė įstaiga: Viduramžių institucijų likučiai ... sudaro didžiules kliūtis smulkių kapitalų įdėjimui į gamybą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kitos valstybės narės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Kompetentinga kitos valstybės narės institucija, atliekanti šiame įstatyme nustatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas valdymo įmonių ir kolektyvinio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečiosios valstybės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kompetentinga trečiosios valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”